SÅ FUNGERAR HANDBOKEN

Mångfaldsparadoxen är en handbok som vänder sig till arbetsgrupper som vill bli bättre på att inkludera mångfald – och på så sätt kunna fatta bättre beslut och göra prioriteringar på ett sätt som skapar värde för gruppen och verksamheten.

Boken är uppbyggd som en lösningsfokuserad studiecirkel, tänkt att användas av en arbetsgrupp över fem till tio veckor, där läsning och reflektioner sker både individuellt och i grupp. Boken är uppdelad i fem kapitel och avslutas med en guide hur gruppen genomför en workshop. När gruppen är klara, har de en handlingsplan för att testa inkludering som arbetssätt.

Tillsammans ger kapitlen i boken läsarna (arbetsgruppen) inspiration och underlag för att steg för steg kunna kartlägga sitt nuläge, identifiera ett framtida önskat läge och fundera på metoder för att få in ett inkluderande arbetssätt i allt de gör. I takt med det görs läsarna till experter på sin egen verksamhet och ökar sin förmåga att skapa lösningar som hjälper just dem, just nu. På så sätt fungerar handboken som ett ramverk där gruppen får fylla i innehållet själva.

HANDBOKENS INNEHÅLL

De fem kapitlen är strukturerade på ungefär samma sätt och innehåller:

1) inläsningsmaterial som varje gruppmedlem läser på egen hand för att gruppen ska få samma referensramar,
2) en individuell reflektion där varje gruppmedlem applicerar sina nyvunna perspektiv på sin verklighet genom att studera verksamheten och gruppens sätt att jobba och
3) en gruppreflektion där gruppen gemensamt delar med sig av sina insikter och reflektioner från kapitlet och hittar intressanta mönster och
4) i slutet av samma gruppreflektion enas om slutsatser, prioriterar eller fattar beslut.

Efter det femte kapitlet, finns en steg-för-steg-guide för att gruppen ska kunna summera allt de har upptäckt i arbetet med de fem kapitlen och tillsammans skapa en handlingsplan för att börja applicera sina insikter och lösningar i sitt dagliga arbete.

KAPITEL 1

BEGREPPEN

I det här kapitlet utforskar vi begreppen mångfald och inkludering. Vi går igenom hur de förhåller sig till varandra. Läsarna får ta del av faktiska exempel på hur en verksamhet kan påverkas positivt av att inkludera mångfald – och några exempel på raka motsatsen. I slutet av kapitlet får gruppen tillsammans ta fram en definition av varför inkludering av mångfald behöver prioriteras i just deras arbetsgrupp.

KAPITEL 2

INDIVIDEN

I det här kapitlet utforskar vi en av de första, och största, utmaningarna med att inkludera mångfald, nämligen det faktum att vår hjärna motarbetar oss, ofta utan att vi är medvetna om det. Läsarna får veta varför den mänskliga hjärnan är fördomsfull och ägnar sig åt flockbeteenden, även när det är långt från optimalt för slutresultatet. När gruppen har läst igenom kapitlet kommer de att ha fått en bild av i vilka situationer de ska vara extra uppmärksamma på rösten där inne i huvudet för att känna igen hjärnans försök till sabotage.

KAPITEL 3

GRUPPEN

I det här kapitlet utforskar vi hur även gruppmentalitet och vår vilja att passa in står i vägen för våra försök att inkludera mångfald. För vi människor vill passa in. Vi är till och med beredda att justera våra beteenden och åsikter för att inte bli utanför. Och det är de beteenden som får mest utrymme i vår arbetsgrupp som sätter spelreglerna för hur vi bör bete oss för att passa in. Vilka av dessa beteenden främjar inkludering av mångfald? Och vilka står i vägen? Det kommer gruppen att ha koll på när de har jobbat igenom det här kapitlet.

KAPITEL 4

PROCESSERNA

I det här kapitlet pratar vi om hur processer och rutiner i en organisation kan hjälpa eller stjälpa arbetet med att inkludera mångfald. Vi utforskar hur gruppen kan justera sina processer, rutiner och arbetssätt så att de triggar olika typer av inkluderande beteenden när gruppen behöver dem som mest. Dessutom kommer läsarna att få prova på ett av de viktigaste momenten i den avslutande workshopen: att genomlysa sina processer för att hitta de forum, beslut och situationer där de behöver inkludera fler perspektiv.

KAPITEL 5

MÅLEN OCH LÖSNINGARNA

Detta avslutande kapitel kommer att ge läsarna de sista pusselbitarna för att de ska lyckas öka inkluderingen av mångfald. Inspirationen i kapitlet bidrar till att höja kvaliteten i gruppens arbete med att ta fram en specifik målsättning och skapa lösningar som uppmuntrar till ett inkluderande beteende i deras vardag. När gruppen är klara med kapitlet är de redo för att skapa en realistisk och genomförbar handlingsplan i den avslutande workshopen.

WORKSHOP

WORKSHOPEN

Gruppen är nu redo för handbokens slutkläm: workshopen. Resultatet av workshopen kommer att vara en handlingsplan för de kommande tre månaderna som hjälper gruppen att börja få in inkludering av mångfald i sina sätt att jobba och därmed förbättra sina resultat. Handlingsplanen kommer inte att lösa alla gruppens utmaningar. Däremot kommer de att kunna sätta igång med sin förändring och experimentera! När de tre månaderna är slut kan gruppen göra om delar av processen i workshopen för att fortsätta sin förändring. Efter ytterligare tre månader kan de göra om det igen, och sedan igen.

RÖSTER OM MÅNGFALDSPARADOXEN

I min bransch viftar många bort frågan som något mjukt och ”bra att sätta lite fokus på om vi har tid mellan våra investeringar”. Jag vet att det är ett måste om vi ska investera i snabbväxande bolag som vi kommer sälja vidare om 5-7 år och tjäna pengar på vår investering. Denna handbok är paketerad på ett sätt som gör att jag har fått med mig min organisation över tröskeln. De har blivit nyfikna på området och ser att vi har mycket att vinna på att bli bättre på att inkludera mångfald. Nu behöver vi bara fortsätta att testa oss fram.

Partner på Investeringsfond

Boken slår hål på alla vackra bubblor runt begreppet mångfald och kavlar upp ärmarna för riktig effekt. Den är enkel att ta till sig och lättbegriplig, men i första hand ett handgripligt verktyg att hålla i handen genom en förändringsresa. Jag blir så himla inspirerad av exempel ur forskningen eller verkliga livet, fullkomligt älskar att läsa om det. Man får många aha:n och skratt och facepalmes. Älskar upplägget att detta är en ”bottom-up approach” för att få till förändring! Gillar också hur gruppen uppmanas i slutet att sprida sina erfarenheter i organisationen.

Creative Director på global kommunikationsbyrå

En av mina stora lärdomar från boken är det här med psykologisk trygghet och vad det gör för möjligheten i en grupp att inkludera olika perspektiv. Drog genast paralleller till min egna organisation och fick upp ögonen för nya saker! För att komma så långt som möjligt med den grupp vi har behöver vi maxa psykologisk trygghet. Sen måste vi också ta in andra perspektiv i många moment/beslutssituationer. Tog också med mig ny information kring kognitiv bias som jag inte kände till och som jag direkt applicerar på ekonomiskt beslutfattande!

Konsult inom ekonomisk rådgivning

Om jag skulle sammanfatta bokens innehåll så skulle jag säga att det handlar om att börja i det lilla – inte i det stora. Ofta tänker vi att vi ska ändra allt på en gång, men blir inspirerad att komma på vad vi kan göra redan imorgon så det inte bara blir synlig mångfald tex i vår styrelse. Gillar verkligen inkluderingsrutinen ”tomma stolen” och kommer använda den på våra ledningsgruppsmöten. Nytt för mig var att lägga ihop mångfald och inkludering och att det blir så tomt när vi inte gör det. Har nog separerat det i mitt huvud innan. Tror tex vi har mer mångfald än vi tror redan men är svagare på att inkludera den.

Verksamhetschef för ideell organisation

Vi får inte fastna i den ”synliga mångfalden” utan behöver fokusera på inkludering av perspektiv för att kunna fatta bra beslut. Min arbetsgrupp (och alla organisationer) behöver lägga tid och energi på vår mångfaldsstrategi och implementeringen av den på samma sätt som vi lägger tid på budgetarbete.

Avdelningschef inom tung industri