EXTRAMATERIAL

Hej! Ville ni ha fler exempel från verkligheten, ta del av andras reflektioner för de olika kapitlen eller skicka in eget material? Då har ni hamnat rätt!

EXTRAMATERIAL / KAPITEL 4

KAPITEL 4: PROCESSERNA

I det här kapitlet pratar vi om hur processer och rutiner i en organisation kan hjälpa eller stjälpa arbetet med att inkludera mångfald. Vi utforskar hur gruppen kan justera sina processer, rutiner och arbetssätt så att de triggar olika typer av inkluderande beteenden när gruppen behöver dem som mest. Dessutom kommer läsarna att få prova på ett av de viktigaste momenten i den avslutande workshopen: att genomlysa sina processer för att hitta de forum, beslut och situationer där de behöver inkludera fler perspektiv.

EXEMPEL FRÅN VERKLIGHETEN: DÄR PROCESSEN VAR PROBLEMET

Generationsväxlingen som vände upp och ner på säljprocessen

Typ av organisation: Privat B2B

Företaget hade vuxit och stärkt sitt varumärke genom att vara experter på konstruktion och tekniska detaljer inom sina produktområden. Motparten – kunderna – hade traditionellt sett varit precis lika intresserade av dessa delar. På senare år hade företagets säljare dock fått allt svårare att nå fram till kunderna. Relationskapandet gick inte lika lätt som tidigare och säljprocessen tog längre tid. För att bli säljare på företaget skulle du helst ha börjat i produktion själv, kunna montera produkterna och ha koll på just tekniska detaljer. Men fler och fler kunder hade lämnat över sina familjeföretag till sina döttrar och söner, individer som hade ett mer holistiskt perspektiv för företaget. När företagets säljare mötte kunden hade de numera olika perspektiv och prioriteringar i fokus. Företaget fick uppdatera hela sin rekryteringsprocess för att hitta personer som kunde matcha den nya typen av kunder, och deras behov och perspektiv.

Karriärstegen som kortades från nio år till nio månader

Typ av organisation: Privat B2B

Företaget ville öka andelen kvinnor som axlade divisionschefsroller. Det gick trögt. Få eller inga kvinnor uppfyllde kraven för att söka tjänsterna – trots både vilja, ambition och kompetens. Det hela berodde på ett krav för att söka rollen – att du hade jobbat minst tre år på tre kontinenter inom bolagets olika internationella verksamheter. Eftersom de flesta av kvinnorna hade två eller flera barn, och levde med en partner som gjort karriär precis som dem, hade de inte kunnat prioritera utlandsarbete. När företaget upptäckte detta problem startade de istället ett program där kvinnor tidigare i karriären kunde spendera tre månader på tre olika kontinenter. Efter det ökade andelen kvinnliga divisionschefer markant.

En heltäckande kalender?

Typ av organisation: Privat B2C

Konsumentföretaget planerade alla kampanjer och reor från huvudsätet i Sverige. Här satt ju både designers, kreatörer, marknadsavdelning och inköp. Men i takt med att verksamheten spreds geografiskt, med närvaro i över 60 länder med olika kulturliv, klimat, högtider och skolterminer i de olika regionerna, blev flopparna fler och fler. I ett land smyckade man de lokala bussarna med en dyr artist som var helt okänd i regionen. Skolstartskampanjer tajmades rätt på hemmaplan men kom mitt i eller i slutet av terminen i andra regioner. Shoppinghögtider som kunde innebära miljardförsäljning på bara ett dygn missades helt, och butiksinredning skapad för svenskt klimat förstördes av luftfuktigheten i varmare länder. Till slut blev misstagen så dyra att företaget decentraliserade kampanjprocessen och lät regionkontoren – de som kände sin marknad – hantera kampanjerna på egen hand. Dessutom tog de fram en global kalender som de integrerade i systemen för den interna kommunikations- och aktivitetsplaneringsprocessen. I och med detta gjorde företaget inte bara fler medarbetare glada, stolta och upplysta om världens olika (intäktsbringande) högtider, utan ökade också både närvaron och försäljningen på andra marknader vid fler tillfällen på året.

När helheten bakades in i summan av delarna

Typ av organisation: Privat B2C

Företagets marknadsavdelning hade högt tryck att producera bilder till fysiska och digitala produktkataloger. Det var en lång process med många olika steg: koncept och idé, casting av modeller, styling och fotografering av modeller, bildtexter till bilderna och slutligen ihopsättning av allt material i form innan slutresultatet blev tillgängligt för kunderna. Organisationen hade en hög medvetenhet kring vikten av att spegla mångfald bland modellerna, respektera olika religiösa symboler och kulturer och att använda ett språk som inte exkluderade eller kränkte någon. Men trots det blev det ofta fel – fel som ledde till att företaget fick utstå kritik och anklagades för rasism och kulturell appropriering. När de genomlyste sin process insåg det att problemet låg i att alla processtegen genomfördes var för sig. Exempelvis skrevs bildtexten utan att hen som skrev hade sett bilden. Och modellerna fotograferades var för sig i plagg med olika tryck, för att sedan redigeras ihop i efterhand. Det gjorde att ingen hade koll på slutresultatet. Först när företaget införde en överlämning mellan de olika stegen i processen, så att alla kunde se helheten, kunde de upptäcka misstag i tid.

KOMMER SNART

Ännu inga inskickade reflektioner att ta del av…

Reflektioner kapitel 4


KOMMER SNART

Ännu inga inskickade reflektioner att ta del av…

SKICKA IN EGET MATERIAL

Vill ni dela med er av egna exempel från verkligheten – där processen var problemet och motverkade inkludering av mångfald? Registrera då ert svar på följande reflektionsfråga.

Vill ni dela med er av vad ni kom fram till i slutet på kapitel 4? Registrera då era svar på följande reflektionsfrågor.